หลักการทำงานของตัวกรองชัตเตอร์ลูกกลิ้งคืออะไร?

2019-05-22พลวัต อุตสาหกรรม200 views

กรองอากาศแบบม่านม้วนเป็นตัวกรองชนิดหนึ่งที่บริษัทขายดีมากในปัจจุบัน หลายๆ โรงงานจะใช้ชุดอุปกรณ์กรองอากาศดังกล่าว ดังนั้น หลายคนคงเคยเห็นอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว แต่หลายคนอาจไม่ค่อยรู้จัก หลักการทำงานของ , วันนี้ผมจะมาเผยแพร่ความรู้ให้ทุกคนได้ทราบกัน ว่าหลักการทำงานของ ฟิลเตอร์ชัตเตอร์ลูกกลิ้งคืออะไร?

สำหรับอุปกรณ์ชุดนี้ ฟังก์ชันการกรองหลักคือ วัสดุกรองด้านบน มีกล่องบรรจุในตัวกรองแบบม้วน เมื่อลมที่พัดเข้าจากเครื่องปรับอากาศเข้าสู่ตัวกรองฝุ่นจะได้รับผลกระทบ ในตัวกรอง แต่เมื่อขยายเวลาทำงาน ปริมาณฝุ่นในวัสดุกรองจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ ความแตกต่างของแรงดันระหว่างด้านหน้าและด้านหลังของตัวกรองก็จะเปลี่ยนไปด้วย

เมื่อความแตกต่างของแรงดันเพิ่มขึ้น ความต้านทานของตัวกรองจะเพิ่มขึ้น และเมื่อค่านี้ถึงช่วงที่ตั้งไว้เดิม สวิตช์ความแตกต่างของแรงดันจะเปิดใช้งาน หลังจากเปิดใช้งานสวิตช์แล้ว มอเตอร์จะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะเริ่มทำงาน

จากนั้นวัสดุกรองจะถูกขับเคลื่อนให้หมุนผ่านอุปกรณ์ม่านม้วน เพื่อให้วัสดุกรองใหม่สามารถแทนที่วัสดุกรองที่ใช้แล้ว และมอเตอร์จะถูกปิดอีกครั้งหลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

การควบคุมทั้งระบบถูกควบคุมโดยระบบโฟโตอิเล็กทริก ในกรณีนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าวัสดุกรองมีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อทำการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากการควบคุมอุปกรณ์นี้เป็นแบบอัตโนมัติ คุณเพียงแค่ป้อนข้อมูลและบันทึกข้อมูลด้วยตนเองเมื่อใช้อุปกรณ์ และไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเองในระหว่างกระบวนการทำงาน โรงงานจำนวนมากจึงยินดีที่จะใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อประหยัดค่าแรง และเพราะว่าการควบคุมเครื่องจักรนั้นแม่นยำกว่าการควบคุมของมนุษย์เสมอ

นี่คือ หลักการทำงานของตัวกรองม่านม้วน เนื่องจากหลักการทำงาน อุปกรณ์ทั้งหมดจึงมีผลดีมากเมื่อทำงาน ไม่เพียงแต่มีฟังก์ชันอันทรงพลังของการกรองอากาศเท่านั้นแต่ยังสะดวกต่อการควบคุมอีกด้วย

URL เนื้อหาเพิ่มเติม: www.ecolead.cn โทร: 025-57138032

HICLOVER is growing brand for environmental protection field, and market share with most of Africa, Middle East, Southeast Asia countries and part of North America, Europe territory. We are trusted partner for governmental organizations, non-profit organizations, international contractors, logistics organizations, military, pet cremation business owners, etc. We have export experience more than 40 countries, including war zone like Iraq, Afghanistan, Somalia, South Sudan. Mobile: +86-13813931455(WhatsApp) Website: www.hiclover.com Email: [email protected] Email: [email protected]

Posted in Thai